Přejít k obsahu
     
Fakulta právnická
Západočeské univerzity v Plzni

Ukončení provozu kopírky
Z důvodu malého využívání a zastaralosti byl ukončen provoz kopírky ve vestibulu budovy PC. Studentům se doporučuje využívat kopírky umístěné ve Filozofické a právnické knihovně v budově PS ( Sady Pětatřicátníků 16 ). Nové možnosti tisku na těchto kopírkách naleznete na adrese Centrálního tiskového systému: http://tisk.zcu.cz
 11.9.2017
Informace pro absolventy kurzu CŽV Základy práva zapsané v ak. roce 2017/2018 do I. ročníku magisterského a bakalářského studia
V termínu od 12.09.2017 do 22.9.2017 budete mít možnost úpravy Vašeho studijního plánu tak, abyste mohl/a splnit podmínky vyplývající ze studijního programu pro postup do dalšího ročníku, při dodržení limitu minimálně 40 a maximálně 75 kreditů za ak. rok. Volbu Vašeho studijního plánu proveďte prostřednictvím webového prohlížeče na http://portal.zcu.cz/wps/portal/. Uživatelským jménem pro přihlášení je Vaše uživatelské jméno používané v systému ORION a příslušné heslo.
        Navolením příslušných předmětů na konkrétní rozvrhové akci si tak vytvořte svůj závazný osobní studijní plán pro ak. rok 2017/18. (Předměty již zapsané a předměty uznané ponechejte beze změn).
        V termínu od 25.09.2017 do 12.10.2017 v úředních hodinách na studijní oddělení (č. dveří 222) k provedení záznamu o uznaných zápočtech a zkouškách a zápisu navoleného studijního plánu.
 7.9.2017

Patička