Přejít k obsahu
     
Fakulta právnická
Západočeské univerzity v Plzni

Přijímací řízení 2017/18: Informace pro přihlášené
Dne 4. září 2017 rozhodne děkan o všech odvoláních případně přijatých uchazečů. Výsledek bude zveřejněn na www.pr.zcu.cz zadáním Vašeho univerzitního čísla a zároveň Vám bude zaslán. Ostatní žádosti budou dne 4. září 2017 postoupeny rektorovi ZČU ke konečnému rozhodnutí.
 27.6.2017

Patička